BIOpotraviny

Ekologické poľnohospodárstvo je návrat k prírode. Mohli by sme ho prirovnať k hospodáreniu našich dedov a pradedov, ktorí používali iba prírodné hnojivá a krmivázberali a obrábali pole ručne alebo s pomocou zvierat. Dnes prichádzame na to, že hoci je takéto pestovanie a chovanie dobytka drina, má svoje pozitíva. Biopotraviny sa vyrábajú len z produktov ekologického poľnohospodárstva, ktoré dodržiava jasne stanovené pravidlá. Pri pestovaní rastlín sa nepoužívajú umelé hnojivá, herbicídy, pesticídy ani iné chemické látky. Povolené je len zelené hnojenie a prírodné  hnojivá. Burina a živočíšni škodcovia sa neničia, ale udržujú na prijateľnej úrovni. Pri chove zvierat sa využívajú krmivá z ekologickej rastlinnej výroby.  Zároveň sú v osobitnej veterinárnej starostlivosti, pričom sa kladie dôraz na minimum stresu a utrpenia.

Aby bolo možné označiť potravinu ako organickú, tak výrobok nesmie obsahovať umelé prídavné látky ako sú:umelé sladidlá, konzervačné látky, farbivá, arómy a glutamát sodný.

Ekologické poľnohospodárstvo má tendenciu zlepšovať kvalitu pôdy a ochranu podzemných vôd. Znižuje tiež znečistenie a je lepšie pre životné prostredie.

Zdravé organické potraviny môžu mať až o 69% vyšší podiel antioxidantov a o 30% nižší pomer dusičnanov ako u neorganických potravinách.

Zobrazených 1–12 z 29 výsledkov