PODPOR Slow Food Tatry

pridaj sa k nám – podpor Slow Food aj ty 

http://www.slowfood.com/joinus/membership/slovakia

Slow Food Tatry

– Slow Food je medzinárodným hnutím, ktoré má  viac ako 1 milión podporovateľov, eviduje na celom svete viac ako 100.000 členov, dobrovoľníkov a podporovateľov v 160 krajinách, 1500 lokálnych združení, tzv. konvívií a sieť, ktorú tvorí 2000 komunít produkujúcich potraviny trvaloudržateľným spôsobom, kladúc dôraz na kvalitu. Hnutie Slow Food  založil v roku 1986 v Taliansku, enogastronóm a novinár Carlo Petrini ak o reakcia na šíriacu sa globalizáciu, stravovanie v štýle fast-food a zrýchľujúce sa životné tempo, strácajúce sa miestne gastronomické tradície a absentujúci záujem ľudí o to, čo jedia, odkiaľ jedlo prichádza a ako jeho konzumácia ovplyvňuje svet okolo nás. Slow Food® vytvára sieť ľudí, ktorí spájajú radosť z dobrého jedla so zodpovednosťou k miestnym komunitám a k životnému prostrediu.

Viac o Slow Food : http://www.slowfood.com/

Slow Food ABECEDA

Archa Chutí

http://www.slowfoodfoundation.com/ark

Alow Food - Archa chutí– na palube Archy Chutí je momentálne 2164 vzácnych regionálnych potravín, úžitkových zvierat a  kultúrnych rastlín, ktoré projekt chráni pred zabudnutím. Slow Food a Nadácia na ochranu biodiverzity však plánujú skatalogizovať až 10.000 pasažierov pre Archu Chutí.  Aj nás na Slovensku   čaká veľa práce a stojí pred nami ambiciózny cieľ: do Archy nechať nastúpiť čo najviac pasažierov a umožniť tak slovenským produktom ako i živým bytostiam, rastlinám a zvieratám, stať sa súčasťou celosvetového kultúrneho dedičstva a odovzdávať náš kultúrny kód ešte ďalším generáciám. Ktokoľvek z vás nám môže poslať odporúčanie, bez ohľadu na váš vek či profesiu! Viac informácia nájdete na podstránke Aktivity & Projekty, alebo na webstránke Nadácie na ochranu biodiverzity venovanej projektu Archy Chutí. Archa chutí je projekt zameraný na znovuobjavenie, zozbieranie, opísanie a zverejnenie zabudnutých jedál vytvorený Slow Food asociáciou v roku 1996. Jedná sa o online katalóg tradičných a remeselných potravinových produktov. V súčasnosti tento medzinárodný zoznam obsahuje viac ako 1100 produktov z viac ako 50 krajín, ktoré sú ohrozené priemyselným poľnohospodárstvom, poškodzovaním životného prostredia a štandardizáciou. Slow Food stále  pracuje na pridávaní tisícich produktov do Archy tak,že ich vyhľadáva kdekoľvek na celom svete a to najmä vďaka odporúčaniam obyvateľov, ktorí majú záujem na potravinovej rozmanitosti.

Cittaslow

– prvý medzinárodný Salone del Gusto (Salón chutí) sa konal v Turíne v roku 1996, vtedy ešte ako samostatné podujatie, venované kompletne jedlu a malým producentom kvalitných potravín. V roku 2004 sa k tomuto podujatiu pridala sieť Terra Madre a v Turíne sa prvýkrát spoločne predstavili roľníci, chovatelia, rybári, potravinové komunity, kuchári, univerzitní profesori a všetci ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na produkcii potravín. Slow Food podporil rast hnutia Cittaslow (Slow cities –  mestá spomaľte). Cittaslow je samostatná skupina miest a obcí združujúca sa za cieľom zlepšiť kvalitu života občanov a to najmä čo sa týka potravín. Zúčastňujúce sa mestá podporujú série opatrení ako viac spríjemniť miesta na život prostredníctvom organizovanie podujatí , pri ktorých sa uzavrie centrum mesta od dopravy a prevzatím infraštruktúrnej politiky ktorá udržuje charakteristické črty mesta. Cittaslow hľadá prostriedok na záchranu tradičných jedál, vytvára priestor na podujatia priameho kontaktu medzi kvalitnými producentmi a uvedomelými konzumentmi. Cittaslow sa vyskytujú od Nórska po Brazíliu.

Konvívium

miestna skupina Slow Food. Každá takáto skupina organizuje istý počet podujatí každý rok od jednoduchých večerí a ochutnávok, kde sa môžu členovia stretnúť a užívajú si každodennú radosť z jedla až po návštevy lokálnych producentov a fariem , konferencií a diskusií, filmových festivalov, kurzov vzdelávania „chuti“ pre deti a dospelých, propagovanie spoločensky podporovaného poľnohospodárstva – CSA(Community Supported Agriculture) a trhov zeme a veľa ďalších podujatí a projektov s cieľom spoznať lokálne potraviny, producentov a vzdelať ostatných o nich. Konvívia sú chrbtovou kosťou Slow Foodu, ktoré môže fungovať len cez svojich členov, ktorí dobrovoľne poskytnú svoj čas a energiu. Dnes je viac ako 1500 konvívii po celom svete.

Konvívium líder

– volený vodca konvívia

Uvedomelý konzument

-možnosti konzumácie spoločne prinášajú veľké zmeny do oblasti ako sa potraviny pestujú, produkujú a distribuujú.  S cieľom zvýrazniť tento fakt Slow Food používa pojem uvedomelý konzument, ktorý prekračuje pasívnu rolu konzumenta a má záujem na tom, kto produkuje jedlo, ako ho produkuje a problémy, ktorým čelí pri tejto výrobe.  Ak aktívne podporujeme producentov jedla stávame sa súčasťou výrobného procesu.

Jedlo na každý deň

– táto fráza sa zvykne používať v zmysle každodennej výživy. Slow Food predstavuje stravu založenú na environmentálnych a spoločensky zodpovedných produktoch.

Trhy zeme

farmárske trhy , ktoré boli vytvorené v súlade so Slow Food filozofiou. Tieto na komunite založené trhy  sú v podstate miesta spoločného stretnutia, kde lokálny výrobcovia ponúkajú zdravé, kvalitné potraviny za prijateľné ceny s garanciou dodržania environmentálnych udržateľných metód. Okrem toho sa zameriavajú na miestnu kultúru jedla a biodiverzitu.

Eko – gastronómia

spoznávanie silných spojitostí medzi tým čo si dávame na tanier a tým čo produkuje planéta a taktiež fakt, že naše možnosti stravovania majú veľký vplyv na zdravé životné prostredie a zdravie spoločnosti.

Oblastné komunity výrobcov potravín

 – skupina malých výrobcov a ostatných, ktorí sú spojený s výrobou konkrétnej potraviny a úzko prepojený geografickou oblasťou. Tieto komunity boli vytvorené Slow Foodom v roku 2004 na 1. Stretnutí Terra Madre a odrážajú nové myšlienky miestnej ekonomiky založenej na jedle, poľnohospodárstve, tradícii a kultúre. Členovia oblastnej komunity výrobcov potravín sú zameraní na výrobu  potravín v malom a udržateľnom rozsahu. V súčasnosti je sieť Terra Madre tvorená viac ako 2000 oblastnými komunitami výrobcov potravín v 150 krajinách.

Dobré, čisté a férové

tri zásady Slow Foodu, k prístupu k potravinám a k výrobe potravín, ktoré sú uvedené v Manifeste kvality.

  • Dobré (good) – čerstvá, chutná a sezónna strava, ktorá uspokojí zmysli a je súčasťou našej miestnej  kultúry.
  • Čisté (clean) – výroba a spotreba potravín, ktorá nezaťažuje životné prostredie, blahobyt zvierat alebo naše zdravie.
  • Férové (fair) – prístupné ceny pre konzumentov a férové podmienky a platby pre drobnochovateľov. Dôraz sa kladie na sociálnu spravodlivosť, čo znamená primerané finančné ohodnotenie a férové podmienky pre všetkých – od výroby, cez obchod až po spotrebiteľa. Kvalita potravín v zmysle Slow Food predstavuje trvalú udržateľnosť, ktorá je náročnejšia ako „Eko“ či „Bio“, keďže Slow Food vyžaduje, aby sa dôsledne prihliadalo na to, aby mali aj nasledujúce generácie dosah na zdrvé. chutné a kvalitné potraviny. Produkty, ktoré sú odporúčané lokálnymi konvíviami Slow Food a ktoré môžete ochutnať a kúpiť v rámci Slow Food podujatí by mali spĺňať nasledovné kritéria:
  • vyrobené remeselným spôsobom a vychádzajúc z tradícii,
  • vyrobené rešpektujúc životné prostredie 
  • vyrobené bez GMO (napr. pri výrobe čokolády je potrebné v prípade použitia sójového lecitínu dokladovať že je bez GMO, prípadne preferovať produkty bez jeho použitia!!!!)

Dôležité je, aby sa nepoužívali prídavné látky (konzervačné látky, kyseliny, regulátory kyslosti, emulgátory, stužovadlá, zvýrazňovače chutí a arómy, modifikované škroby, stabilizátory, zahusťovadlá atď) a aby sa pri výrobe čo najviac rešpektovali prirodzené procesy.

Chlieb je vyrobený z múky, kvásku, soli, korenia a vody. Či ide o tradičný sedliacky chlieb alebo celozrnný. Chemické pomocné látky sú v zmysle Slow Food  filozofie rovnako neakceptovateľné ako priemyselne predpripravené zmesy na pečenie.

Pri výrobe mäsových výrobkov je absolútnym tabu „rýchlosoľ“ a cudzími slovami sú prídavné látky ako laktóza, dextróza, syntetické arómy, glutamán. Klobásky sú vyrábané tradične, so soľou a prírodnými koreniami, sú udené a zrejú pomaly. Pri syroch sa Slow Food stavia za tie, ktoré sú vyrobené zo surového mlieka a rovnako ako pri ostatných potravinách nie sú tolerované umelé prídavné látky predlžujúce trvanlivosť, arómy či antibiotiká.

Čo sa týka výroby vína, pravidlá Slow Food hovoria, že víno musí pochádzať od vinárov, ktorí vykonávajú prácu vo vinohrade, v pivnici a víno predávajú priamo z pivnice (pod tým rozumej, že sa aj sami venujú predaju svojich vín); hektárový výnos neprekračuje 75 hl/ha (tento údaj uvádzajú vo svojich pravidlách Nemci, Taliani) a vo vinohradoch sa pestuje viac ako 75% tradičných, regionálnych odrôd; vína sú vyrobené minimálne zo 75% vlastného hrozna. Pri výrobe vína by nemali byť používané selektované kvasinky, ale mala by sa využívať prirodzená mikroflóra. Vinári, ktorých vína sú odporúčané konvíviom Slow Food Tatry by mali spĺňať prevažnú väčšinu stanovených pravidiel.

Hospodárenie na pôde, v zmysle filozofie Slow Food, je bez GMO a vylučuje syntetické hnojivá a pesticídy! Pri ovocí, zelenine a obilninách je dôležité trvalo udržateľné obrábanie pôdy, zber v zrelosti jednotlivých plodov, ale aj rôznorodosť plodín, ich regionálna identita a chuťový potenciál. Chov hospodárskych zvierat v súľade s filozofiou Slow Food predstavuje úctu a rešpekt pred všetkým živým. Na farmách žije len toľko hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a hydiny, koľko dovoľuje samotný priestor. Zvierata majú voľný výbeh a v maštaliach majú čerstvý vzduch, svetlo a dostatok priestoru. Chovatelia nesiahajú po hormónoch a výkon-podporných antibiotikách. Aby neboli potrebné transporty zvierat, Slow Food podporuje pojazdné bitúnky.

Učiaca sa komunita

skupina ľudí, ktorá sa stretne za účelom edukačnej aktivity alebo programu zameriavajúceho sa na udržateľnosť potravín.

Miestna ekonomika

ekonomický systém, ktorý podporuje predaj lokálne vyrobených produktov a služieb oproti tým, ktoré sú vyrobené inde. Nová myšlienka miestnych ekonomík založených na potravinách , poľnohospodárstve, tradícii a kultúre je základom Slow Food filozofie, rovnako ako mikro hospodárstva lokálnych komunít, ktoré majú potenciál vykonávať činnosť  v zmysle finančnej prospešnosti rešpektujúc ľudské zdravie a kultúry.

Neo gastronómia

gastronómia ako multidisciplinárny prístup k potravinám, ktorý umožňuje nám slobodný výber potravín podľa našej chuti, okolia a spoločnosti v ktorej žijeme.

 

Prezídium

http://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/

prezídium Slow Food

– (množ. Čísle Prezídia) – sú projektom Nadácie Slow Food na ochranu biodiverzity, ktorý naväzuje na projekt Archy Chutí. „Prezídiá“ podporujú malé manufaktúrne tradičné remeselné produkcie, ktorým hrozí vymiznutie, zhodnocujú územia, zachraňujú staré remeslá a výrobné techniky, zachraňujú pred vyhynutím autochtónne plemená, rastlinné a ovocné odrody. Momentálne je aktívnych, v rámci sveta, viac ako 400 prezídií, ktoré zapájajú do projektu viac ako 10.000 producentov.

 

Terra Madre Salone Del Gusto  – Torino

– prvý medzinárodný Salone del Gusto (Salón chutí) sa konal v Turíne v roku 1996, vtedy ešte ako samostatné podujatie, venované kompletne jedlu a malým producentom kvalitných potravín. V roku 2004 sa k tomuto podujatiu pridala sieť Terra Madre a v Turíne sa prvýkrát spoločne predstavili roľníci, chovatelia, rybári, potravinové komunity, kuchári, univerzitní profesori a všetci ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na produkcii potravín.Slow Food Tatry sa zúčastnil tohto prestížneho podujatia v roku 2014, kde nás zastupoval  remeselný producent piva BUNTAVAR zo Svitu.

Slow Cheese

http://www.slowfood.com/slowcheese/

Slow cheese

– medzinárodná kampaň od roku 2001 kedy bol napísaný manifest na obranu syrov z čistého mlieka. Slow Food verí v ochranu kultúr oproti strate rozmanitosti mliečnych produktov a na základe toho vykonáva činnosť na ochranu zvieracích plemien, pastvín, pastierov , remeselných zručností a starých zvyklostí. Sloboda  – použitia čistého mlieka je nevyhnutná, dôkazom čoho je mnoho svetoznámych syrov ako Parmigiano – reggiano a Emmenthaler.

Slow Europe

http://www.slowfood.com/sloweurope/en/

slow-europe– spoločná kampaň na získavanie podpory pre integráciu dobrých, čistých a férových prístupov  a podporovanie trvalo udržateľných drobnochovateľských praktík v politikách Európskej Únie. Spájaním Slow Foodu v Európe s inými organizáciami a Európskou Úniou dúfame, že dosiahneme pozitívne výsledky pre všetkých, podporíme práva miliónov drobnochovateľov a dotknutých konzumentov a ochraňovaním regionálnej kvality produkcie potravín prostredníctvom reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej rybnej politiky.

Slow Fish

http://www.slowfood.com/slowfish/welcome_en.lasso

slowfish logomedzinárodná kampaň propagujúca remeselné rybárstvo a zodpovednú spotrebu rýb zahŕňajúcu rozšírenie možností lovu okrem najviac populárnych a často  nadmerne lovených druhov rýb s cieľom nájsť miestne možnosti, ktoré umožnia lepší manažment morských zdrojov. Internetová stránka kampane poskytuje prehľad momentálne existujúcich výskumov a informácií na tému trvalo – udržateľných rybných možností, poskytuje náhľad na Slow Food projekty a predstavuje rybárov, kuchárov a expertov zo siete Slow Food.

Vzdelávanie chuti

– Slow Food prístup k potravinovému vzdelávaniu založenému na pripomenutí a trénovaní zmyslov a štúdiu všetkých aspektov potravín a ich výroby.

 

Terra Madre Day (Deň Matky Zeme)

http://www.slowfood.com/terramadreday/

Terra Madre Day– 0d roku 2009, vždy 10. decembra, oslavujú potravinové komunity a konvívia Slow Food na celom svete lokálne, dobré, čisté a férové potraviny a trvalo udržateľnú produkciu potravín prostredníctvom viac ako 1000 podujatí (spoločné jedenia, komunitné festivaly, protesty, workshopy pre deti, exkurzie na farmy a do výrobní potravín), ktoré pomáhajú šíriť myšlienky hnutia Slow Food a podporujú producentov poctivých potravín a naše konvívium je každým rokom jej aktívnou súčasťou. Terra Madre Day je oslavovaný celosvetovým Slow Food a Terra Madre sieťou  s cieľom predstaviť výhody miestnych trvalo udržateľných potravín. Prvýkrát spustené 10. Decembra 2009 pri príležitostí 20. Výročia Slow Foodu.

Terra Madre – sieť spustená Slow Foodom v roku 2004 s cieľom spojiť ľudí, ktorí si želajú zachovať trvalo udržateľné metódy produkcie potravín rešpektujúc prírodu, tradície a jednotlivé komunity. Terra Madre komunity boli tvorcom myšlienky týkajúcej sa troch zásad Slow Foodu dobré, čisté a férové. Sieť je tvorená malými farmármi a producentmi rovnako ako kuchármi, profesormi, spotrebiteľmi, neštátnymi organizáciami a mládežou, ktorá sa stretáva pri diskusií ako vylepšiť spoločným úsilím potravinový systém. Stretnutia sa konajú na miestnej, regionálnej a globálnej úrovni.  Veľa výsledných projektov a zmien sú propagáciou zdieľania vedomosti a najlepšej praxe ku ktorej máme prístup v celom svete.

Terra Madre regionálne stretnutia – sieťové zhromaždenia sa stretávajú na národnej alebo regionálne úrovni, napríklad Terra Madre Brazília, Terra Madre Írsko, Terra Madre Toskánsko.

Terra Madre svetové stretnutie a Oblastné komunity výrobcov potravín – dvojročné zhromaždenie siete Terra Madre konajúce sa v Turíne, Taliansko od roku 2004, ktoré spája viac ako 5000 delegátov zo 150 krajín.

 

Univerzita gastronomických vied

http://www.unisg.it/en/

Universita Studi Scienze gastr

– spoluzaložená Slow Food a talianskými regiónmi Piedmont a Emilia – Romagna v roku 2003. Inovatívny prístup tejto školy je založený na vytvorení nového pochopenia gastronómie spájajúci akt jedenia s aktom produkcie spolu so všetkými fázami, ktoré sa vyskytnú medzi týmito aktami. Štyri programy sú vytvorené na základe multidisciplinárného vyučovacieho modelu zlúčením vedy s humanitnými vedami, zmyslové vzdelávanie s komunikáciou, štúdium v triede s odbornými seminármi (zahŕňajúc cestu po 5 kontinentoch). Absolventi získavajú pozície v potravinovej výrobe a transformácií potravín, turizmu, maloobchod, vzdelávanie spotrebiteľov v neziskových a mimovládnych organizáciách, v komunikácií a žurnalistike na akademickej pôde.

4 Cities 4 dew

– rozvojový projekt medzi Slow Food a 4 Európskymi mestami Turín (vedúci projektu), Tours, Bilbao a Riga, s podporou Európskej Únie. Európske mestá majú za cieľ zvýšiť povedomie medzi svojimi občanmi o zodpovednej spotrebe a dôsledkoch ich stravovacích návykov.

10.000 záhrad v Afrike

-je ďalším projektom Nadácie Slow Food na ochranu biodiverzity a jeho cieľom je realizovať 10.000 dobrých, čistých a férových záhrad v školách a v afrických dedinách, prostredníctvom ktorých bude komunitám garantované čerstvé a zdravé jedlo. Okrem toho sa sformuje sieť zodpovedných lídrov, vedomých si hodnôt vlastnej, africkej, zeme a kultúry, protagonistov premeny a budúcnosti afrického kontinentu.

Kontakt