Strekov 1075

Tradicionálne – prírode verné víno
vzniká iba v bezprostrednom spolužití s človekom a v úzkom spojení s prírodou , jeho kolískou.
tj. iba dokonalou vinohradníckou prácou bez používania chemických prípravkov pri ochrane vinohradov.
Všetky svoje vinohrady ošetrujeme biologicky. Nie je možné predsa vyrábať s čistou dušou víno a súčasne ničiť jeho kolísko. Musíme dbať na rovnováhu v prírode a nesmieme podriadiť vinohrady svojmu jedinému zámeru za každú cenu. Musíme brať ohľad na všetko živé nachádzajúce sa v našom okolí. Snažíme sa nájsť rovnováhu spolubytia človeka s prírodou a s Bohom.
-vzniká iba prirodzeným zrodením vína
t.j. bez použitia selektovaných kvasinek, enzýmov a prídavných látok.

Nesmieme sa hrať na Boha. Maximum, čo môžeme urobiť, je zabezpečiť podmienky pre prácu prírody tj. pre prácu kvasinek v prírode. Víno už tisíce rokov vzniká bez zbytočného ovplyvňovania človekom. Len keď nie je technologickými zásahmi uniformizované, len vtedy nesie neskreslené informácie – tú veľa spomínanú pravdu vo víne. Vinár pri tom nesmie byť výrobcom vína, ale len „pastierom kvasinek“. Nesmie znásilňovať víno pridávaním cudzích látok alebo odoberaním súčastí vína za účelom vyhovieť svojím požiadavkám, požiadavkám trhu či iným nedôležitým faktorom života .

Naším cieľom je ukázať bohatosť strekovského terroiru vo vínach bez konzervačných látok z biologicky čisto dopestovaného hrozna tradičných odrôd .

Neboli nájdené žiadne produkty vyhovujúce vašemu výberu.